Supported Conversation for Adults with Aphasia-koulutus (SCA™) -koulutus 13.-15.6. Validia Kuntoutuksessa

25.1.2018

Toronton Afasia Instituutissa kehitetyn tuetun keskustelun menetelmän (SCA™) tarkoituksena on tukea afaattisen henkilön osallistumista keskusteluun. Menetelmän ydinajatuksena on tuoda esille ja tunnustaa kyvykkyys henkilöillä, joilla on kommunikaatiossa haasteita esim. afasia.

Menetelmä varmentaa myös tarkan tietojen, mielipiteiden ja tunteiden vaihdon/viestinnän.

Tuetun keskustelun (SCA™) menetelmäkoulutus järjestetään ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Kouluttajat tulevat Afasia Instituutista. Koulutuksen jälkeen puheterapeutti saa osallistumistodistuksen sekä luvan pitää ”Perehdytys SCA™:han” -koulutusta moniammatillisille terveydenhuollon ammattiryhmille. Koulutus on suunnattu pohjoismaisille puheterapeuteille. Koulutuskieli on englanti. Afaattisten henkilöiden kanssa tehtävät käytännön harjoitukset toteutuvat suomen (tai ruotsin kielellä, jos henkilön äidinkieli on muu kuin suomi).

Takaisin listaukseen