Haavakeskus yhteistyössä Helsinki Hospitalin kanssa

8.5.2018Validia Kuntoutus ja Helsinki Hospital avaavat yhdessä haavakeskuksen Validian kuntoutuskeskukseen. Validia Kuntoutuksen ja Helsinki Hospitalin yhteistyö vahvistaa ennen kaikkea hoidettavien haavojen paranemista hoidontarpeen ennakoinnilla ja haavanhoidon erikoisosaamisella.Kuntoutujat, jotka joutuvat olemaan pitkiä aikoja samassa asennossa vammautumisen vuoksi, altistuvat painehaavoille. Myös väestön ikääntymisen myötä krooniset haavat ovat yleistyneet. On havaittu, että haavanhoidon välitön ja tehokas aloitus parantaa hoidon tulosta.

Haavakeskus keskittyy hoitamaan akuutteja sekä pitkäaikaisia haavapotilaita. Validia Kuntou-tuksen ja Helsinki Hospitalin yhteistyö luo useita uusia etuja potilaalle. Ennakointi ja nopea rea-gointi haavojen hoidossa ehkäisee ylimääräisiä leikkauksia tai amputointeja ja tuo kustannus-säästöjä. Hoitosuhde jatkuu siirryttäessä paikasta toiseen ja kuntoutujan historia tunnetaan myös haavanhoitokeskuksessa.

- Molemmista tahoista muodostuva moniammatillinen tiimi vahvistaa haavanhoidon erikois-osaamista ja turvallisuutta. Validia Kuntoutuksella on mahdollisuus saada kuntoutujan haa-vanhoitoon nopeasti konsultointiapua ja kliinisen tutkimuksen Helsinki Hospitalin asiantunti-joilta, toteaa Validia Kuntoutuksen toimitusjohtaja Kristiina Silver.

- Yhteistyö Validia Kuntouksen kanssa laajentaa Helsinki Hosptalin Haavakeskuksen toimintaa ja näin pystymme tarjoamaan kuntoutujille helposti saatavaa, lähelle tulevaa moniammatil-lisen tiimin asiantuntijuuttamme, kertoo Helsinki Hospital Oy:n toimitusjohtaja Meeri Muikku.

Haavakeskuksen asiantuntijana toimii haavanhoitoon erityispätevöitynyt plastiikkakirurgian eri-koislääkäri Vesa Juutilainen. Hän on myös ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri ja johtaa Helsinki Hospitalin Haavakeskusta, joka on suomalaisen haavanhoidon edelläkävijä.
Haavakeskus tarjoaa haavahoitajan ja jalkojenhoitajan käynnit, lääkärikäynnit, etäkonsultaati-ot, koulutuksen järjestämisen ja erikoislääkärikonsultaatiot. Yhteistyö Helsinki Hospitalin kanssa mahdollistaa myös nopean pääsyn leikkaus- ja sairaalahoitoon sekä immobilisaatioon.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Kristiina Silver, p. 040 705 3916, kristiina.silver@validia.fi, Validia Kuntoutus
Toimitusjohtaja Meeri Muikku, p. 040 661 8588, meeri.muikku@helsinkihospital.com, Helsinki Hospi-tal

Takaisin listaukseen