Palvelut ja hakeminen

Tarjoamme monipuolista kuntoutusta kaiken ikäisille ja elämän eri tilanteisiin. Meillä on vuosikymmenten kokemus vaativan neurologisen kuntoutuksen ja hoidon toteuttamisesta.

Kuntoutusta heti vammautumisen jälkeen

Yksilölliset kuntoutusjaksot – sairaus tai vamma voi olla synnynnäinen, myöhemmin ilmennyt tai tapaturmasta johtuva

Kuntoutuskurssit – toteutetaan ryhmissä, yksilöllisten ja ryhmän tavoitteiden mukaisesti

Sopeutumisvalmennus – tukea muutoksiin, joita sairaus tai vamma tuo mukanaan

Avokuntoutus – esimerkiksi fysioterapiaa, toimintaterapiaa, puheterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta ja sairaanhoitajan vastaanottopalveluita lähiympäristössä asuville

Päiväkuntoutus – yhden päivän aikana kahta eri terapiaa ja muuta ohjelmaa, joka tukee kuntoutujan tavoitteita

Kuntoutuspalveluiden lisäksi tarjoamme koulutusta, kurssi- ja asiantuntijapalveluita ja esteettömiä hotellipalveluita. Vuokraamme esteettömiä tilojamme erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen hakeudutaan vakuutusyhtiön tai terveydenhuollon maksusitoumuksella, Kelan kuntoutuspäätöksellä tai itse maksaen. Lisätietoa kuntoutukseen hakemisesta löydät yksittäisten kuntoutusmuotojen kuvauksista.

Ohjeet kuntoutukseen hakeutumisesta löydät Hakuohjeet-sivulta.

Yksilölliset kuntoutusjaksot

Järjestämme yksilöllisistä kuntoutusta lapsille ja perheille, nuorille ja aikuisille. Myös omaiset ja läheiset voivat osallistua jaksoille kuntoutussuunnitelman ja -päätöksen mukaisesti.

Yksilöllinen kuntoutusjakso auttaa kuntoutujaa ja läheistä sopeutumaan sairauden tai vamman myötä muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Kuntoutus tukee myös toimintakyvyn ylläpitämistä elämän myöhemmissä muutostilanteissa ja nivelvaiheissa.

Kuntoutusjakso toteutetaan moniammatillisesti lähettävän tahon, kuntoutujan ja työryhmän yhdessä asettamien tavoitteiden pohjalta. Jakson ohjelma laaditaan yhteistyössä kuntoutujan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa. Yksilöllinen kuntoutus sisältää yksilötapaamisia ja -terapioita sekä vertaistukea tarjoavaa ryhmätoimintaa.

Kuntoutuksessa luodaan toimintamalleja ja tukiverkostoja kuntoutumisen jatkamisen ja arjessa selviytymisen tueksi

Ryhmämuotoiset kuntoutuskurssit

Tarjoamme ryhmämuotoisia kuntoutuskursseja kaiken ikäisille kuntoutujille, kaikkiin elämänvaiheisiin. Järjestämme myös perhe- ja parikursseja, joiden ohjelmaan kuntoutujan läheiset osallistuvat kokonaan tai osittain.

Ryhmämuotoinen kuntoutuskurssi parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä, tukee elämänhallintaa, edistää hyvinvointia ja lisää osallisuutta ja omatoimisuutta itselle tärkeissä toiminnoissa. Keskeiseksi voimavaraksi nousee muiden vastaavassa tilanteessa olevien kuntoutujien vertaistuki.

Kela järjestää suuren osan perheiden, nuorten, aikuisten ja ikäihmisten kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseista sairausryhmittäin. Täällä on esimerkkejä suurempien sairausryhmäpoolien diagnooseista. Luettelo ei ole tyhjentävä eikä rajoittava – kursseille voi osallistua myös henkilö, joka sairastaa samankaltaista sairautta.

Validia Kuntoutus Helsingissä toteutamme INSURE-aivovammakuntoutusohjelman, jolle voi hakeutua terveydenhuollon tai vakuutusyhtiöiden maksusitoumuksella.

validiakuntoutus_asiakastyytyvaisyys2015_leveys555px_paivitetty.png : 78 kB