Yksilölliset kuntoutusjaksot

Järjestämme Validia Kuntoutus Helsingissä yksilöllistä kuntoutusta aikuisille, joilla on tapaturman tai sairauden aiheuttama selkäydin- tai aivovaurio.

Lisäksi järjestämme Validia Kuntoutus Helsingissä ja Lahdessa Kelan yleisen ja neurologisen palvelulinjan mukaista kuntoutusta vaikeavammaiselle aikuiselle, jolla on vamman tai sairauden vuoksi tehostetun ja moniammatillisesti toteutettavan yksilökuntoutuksen tarve.

Tarjoamme kuntoutujien yksilölliseen tarpeeseen perustuvia moniammatillisia kuntoutusjaksoja terveydenhuollon, vakuutusyhtiöiden ja Kelan asiakkaille.

Tavoitteena omien voimavarojen kehittäminen

Kuntoutus tukee kuntoutujaa ja hänen läheistään löytämään voimavaroja ja valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään. Tavoitteena on, että kuntoutuja selviytyy arkipäivän tilanteista parhaalla mahdollisella tavalla. Kannustamme omien tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Moniammatillinen työryhmä suunnittelee yksilöllisen kuntoutuksen sisällön yhdessä kuntoutujan kanssa. Suunnittelussa otetaan huomioon jokaisen kuntoutujan omat kuntoutustarpeet. Myös kuntoutusjaksolle asetetaan konkreettiset yksilölliset tavoitteet yhdessä kuntoutujan kanssa.

Kuntoutuksen toteuttaa moniammatillinen työryhmä

Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat kuntoutuksen ammattihenkilöt, joilla on koulutusta ja erityisosaamista vaikeasti vammaisten henkilöiden kuntoutuksesta. Lisäksi henkilöstöllä on kokemusta kuntoutujan tavoitteiden ja tarpeiden sekä vamman tai sairauden aiheuttamien toimintarajoitteiden kannalta keskeisiltä ammattialoilta.

Työryhmän jäseninä toimivat yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaan erikoislääkäri sekä työntekijät kuntouttavan hoitotyön, fysioterapian, toimintaterapian, puheterapian, psykologian ja sosiaalityön yksiköistä. Helsingissä kuntoutujien tukena toimivat myös koulutetut vertaiskuntouttajat.

Kelan vaikeavammaisen yksilökuntoutuksen yleislinjalla työryhmään kuuluvat fysiatri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, psykologi, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti. Neurologisella linjalla työryhmän jäseniä ovat neurologi, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, neuropsykologi, psykologi, puheterapeutti, sosiaalityöntekijä ja toimintaterapeutti.

Lisäksi jaksoilla työskentelevät tarpeen mukaan ravitsemusterapeutti, jalkaterapeutti, seksuaaliterapeutti ja uroterapeutti. Kuntoutuksen toteutukseen osallistuvat myös muun muassa liikunnanohjaaja ja vapaa-ajan ohjaaja.

Yhteydenotot ja asiakirjojen lähettäminen:

Validia Kuntoutus Helsinki

Asiakassihteeri
PL 103
00251 Helsinki

asiakassihteeri.helsinki@validia.fi

p. 09 7770 7358
puhelinajat ma, ti ja to 10–12

Validia Kuntoutus Lahti

Kuntoutussihteeri

Launeenkatu 10
15100 Lahti

kuntoutus.lahti@validia.fi

p. 03 812 8207
puhelinajat arkisin 9–15