Allasterapia

Allasterapia on yksi fysioterapian ja liiketerapian erityismuoto. Sitä voidaan hyödyntää osana neurologista fysioterapiaa tai leikkauksen jälkeistä kuntoutusta. Allasterapia sopii myös tuki- ja liikuntaelinvaivoista ja erilaisista vammoista toipuville henkilöille.

Altaassa harjoittelulla on lukuisia etuja. Veden vastus antaa liikkeisiin tehoa, ja toisaalta sen kannattelevan vaikutuksen ansiosta voidaan tehdä liikkeitä, jotka muutoin ovat kuntoutujalle vaikeita tai jopa mahdottomia. Samalla veden hydrostaattinen paine vähentää turvotusta ja helpottaa kipua.

Näin kuntoutuja saa positiivisen, kivuttoman liikkumiskokemuksen, josta saatava onnistumisen tunne vaikuttaa positiivisesti myös muuhun arkielämään.

Muoto ja menetelmät

Kuntoutuksen sisältö suunnitellaan kuntoutujan henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden pohjalta. Terapia järjestetään lämpimässä terapia-altaassa, ja terapeutti on tarvittaessa mukana altaassa ohjaamassa kuntoutujaa.

Vedessä voidaan tehdä hengitys- ja verenkiertoelimistöä kuormittavia harjoituksia, tasapaino- ja koordinaatioharjoituksia sekä lihasvoimaa ja nivelten liikkuvuutta lisääviä harjoitteita. Harjoituksen tehostamiseksi tai avustamiseksi voidaan käyttää erilaisia välineitä, kuten vesijuoksuvöitä, uimapötkylöitä, painoja ja hanskoja.

Järjestämme allasterapiaa yksilöterapiana.

Lisäksi tarjoamme altaitamme omatoimiseen käyttöön Helsingin ja Tampereen erityisliikuntaryhmissä.

Maksusitoumus: Kela, vakuutusyhtiöt, terveydenhuolto, oma kustannus.

Tarjoamme allasterapiaa seuraavissa toimipisteissä:

Helsinki

Järvenpää

Lahti

Tampere