Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on saavuttaa ja turvata jokaisen henkilön paras mahdollinen liikunta- ja toimintakyky. Näin tuetaan mielekkääseen elämään osallistumista.

Autamme kuntoutujia tiedostamaan oman vammansa vaikutukset omaan toimintakykyynsä. Tätä työtä tehdään niillä ehdoilla, joita yksilölliset voimavarat ja toimintaympäristön mahdollisuudet tarjoavat.

Fysioterapian lähtökohtana ovat kuntoutujan omien taitojen vahvistaminen ja avustettavuuden helpottaminen. Tavoittelemme mahdollisimman itsenäistä selviytymistä erilaisissa ympäristöissä. Yksi keskeisistä tavoitteista on estää kuntoutujan tilanteen huononeminen. Terapiasuunnitelma tehdään alkuarvioinnin pohjalta yhdessä kuntoutujan kanssa.

Muoto ja menetelmät


Terapian keskeisiä muotoja ovat ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu sekä erilaiset manuaalisen terapian ja fysikaalisen hoidon muodot. Tarvittaessa teemme apuvälinearvion, ohjaamme apuvälineiden käytössä ja ohjaamme harrastus- ja vapaa-ajantoimintoihin. Terapiaa voidaan toteuttaa osittain kotikäynteinä.

Tarjoamme lapsille yksilöterapiaa ja aikuisille yksilö- ja ryhmäterapiaa. Fysioterapeuttimme hallitsevat muun muassa seuraavia terapiamuotoja ja -menetelmiä:

 • Bobath-konseptin mukainen terapia
 • terapeuttinen harjoittelu ja kuntosaliharjoittelu
 • psykofyysinen fysioterapia
 • akupunktio
 • sähköstimulaatio
 • Affolter-konseptin mukainen terapia, sanaton ohjaus tunnon avulla
 • painokevennetty kävelyharjoittelu
 • lantionpohjan fysioterapia
 • apuvälinepalvelut, esimerkiksi pyörätuolin käsittelytaitojen opastus ja istumapaineen mittaukset pyörätuolin käyttäjälle
 • manuaalinen terapia (Maitland-konsepti)
 • kraniosakraaliterapia
 • kinesioteippaus, fasciakäsittely, neuraalikudoksen mobilisointi

Maksusitoumus: Kela, terveydenhuolto tai vakuutusyhtiöt

Tarjoamme fysioterapiaa seuraavissa toimipisteissä:

Helsinki

Järvenpää

Lahti

Pori

Tampere

Turku