Koira-avusteinen terapia

Koira-avusteisessa terapiassa harjoitellaan yhdessä koiran kanssa esimerkiksi vuorovaikutusta, tunteiden ilmaisemista, motoriikkaa, liikkumista ja koiran ohjaamista.

Terapia tukee fyysistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä sekä tunnetaitoja. Eläimen läsnäolo terapiassa kehittää kuntoutujan omaa ja sosiaalista identiteettiä ja vahvistaa itsetuntoa.

Vuorovaikutuksella koiran kanssa on useita positiivisia vaikutuksia. Jo pelkkä katsekontakti koiran kanssa lisää mielihyvähormoni oksitosiinin erittymistä. Koiran läheisyydessä ihminen rentoutuu ja kokee mielihyvää. Sydämen syke ja verenpaine laskevat, kipu lievittyy ja stressihormonin eritys vähenee. Positiivisten vaikutusten myötä oppiminen paranee.

Koira-avusteinen terapia on tavoitteellista toimintaa joka tukee muita kuntoutusmuotoja.

Muoto ja menetelmät

Tarjoamme koira-avusteista terapiaa henkilöille, joilla on aivovamma tai osittainen selkäydinvamma. Toteutamme terapiaa moniammatillisesti, usein puhe- tai toimintaterapeutin kanssa. Terapian toteutus ja tavoitteet määritellään yksilöllisesti.

Terapialla voidaan vaikuttaa tuntoaistimusten tehostumiseen, kaksikätiseen toimintaan, koordinaatioon, tasapainoon, hahmottamiseen sekä erilaisiin kognitiivisiin toimintoihin kuten muistiin, keskittymiseen ja kommunikointiin. Kun koiran kanssa tehdään erilaisia asioita, myös liikkuminen lisääntyy.

Harjoitukset valitaan kuntoutujan toimintakyvyn mukaisesti. Jos tavoitteena on seisominen, voidaan tehdä tehtäviä seisten tuen kanssa. Yläraajaa voidaan aktivoida esimerkiksi koiraa harjaamalla tai silittämällä. Aivovammakuntoutujan kanssa voimme opetella ohjaamaan koiraa katseen avulla tai käsimerkein.

Koira-avusteista terapiaa teemme labradorinnoutaja Kendan (2011) kanssa. Noutajana Kenda kestää monenlaista fyysistä käsittelyä, kovia ääniä ja eri tavoin liikkuvia ihmisiä. Kenda sopeutuu helposti ja pitää kosketuksesta. Se myös ottaa katsekontaktia, on iloinen ja nauttii ihmisten läheisyydestä.

Kendan soveltuvuus terapiatoimintaan on testattu Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n testeissä. Se on myös yksi suosikkikollegoistamme työyhteisössämme.

Tarjoamme koiraterapiaa kuntoutusjaksolla olevalle kuntoutujalle ja toistaiseksi vähäisessä määrin avokuntoutuksena vakuutusyhtiön asiakkaille.

Maksusitoumus: vakuutusyhtiöt

Tarjoamme koira-avusteista terapiaa

Validia Kuntoutus Helsingissä