Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on lieventää aivovaurioiden aiheuttamia neuropsykologisia oireita ja niiden tuomaa haittaa sekä kohentaa näiden ongelmien heikentämää elämänlaatua.

Kuntoutuksella pyritään lievittämään tiedonkäsittelyn häiriöitä sekä käyttäytymisen ja tunne-elämän muutoksia. Näin pyritään tukemaan sopeutumista vamman tai sairauden myötä muuttuneeseen elämäntilanteeseen.

Kuntoutus palvelee keskeisesti potilaita, joilla on aivovamma (traumaattinen aivovaurio), aivoverenkiertohäiriö (aivoverenvuoto tai aivoinfarkti) tai esimerkiksi MS-tauti tai Alzheimerin tauti.

Muoto ja menetelmät

Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä ja siitä vastaa neuropsykologi. Kuntoutus perustuu neuropsykologisessa tutkimuksessa todennettuun kuntoutustarpeeseen ja siinä määriteltyihin yleisiin kuntoutustavoitteisiin.

Kuntoutuksessa harjoitamme erilaisia toimintoja, kehitämme ja otamme käyttöön korvaavia taitoja ja annamme terapeuttista tukea. Autamme asiakasta tuntemaan omat oireensa ja niistä aiheutuvat haasteet, jotka voivat liittyä esimerkiksi tiedon käsittelyyn, käyttäytymisen säätelyyn ja tunne-elämään. Tämä tukee oireiden tiedostusta, ehkäisee psyykkisiä seurannaisongelmia ja kohentaa yleistä elämänhallintaa.

Kuntoutukseen kuuluu keskeisesti myös asiakkaan läheisten ja omaisten neuvonta, ohjaus ja tuki, sillä läheinen tukee henkilön selviytymistä pitkällä aikavälillä.

Tarjoamme neuropsykologista tutkimusta joko erillisenä palveluna tai osana moniammatillista arviointia. Näitä käytetään muun muassa kuntoutustarpeen selvittämiseksi ja työkyvyn arvioimiseksi.

Maksusitoumus
: Kela, sosiaali- ja terveydenhuolto, vakuutusyhtiöt


Tarjoamme neuropsykologista kuntoutusta seuraavissa toimipisteissä:

Helsinki

Lahti