Päiväkuntoutus

Päiväkuntoutus on toiminnallista kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa ja ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä sekä vahvistaa omatoimisuutta ja osallistumista.

Tarjoamme Kelan yksilöllistä päiväkuntoutusta sekä ryhmämuotoista päiväkuntoutusta ja sopeutumisvalmennusta.

Yksilöllinen päiväkuntoutus

Päiväkuntoutuksessa kuntoutujalle tarjotaan yhden päivän aikana kahta eri terapiaa sekä lisäksi muuta ohjelmaa, joka tukee hänen henkilökohtaisia tavoitteitaan.

Kuntoutukseen kuuluvat terapiat määräytyvät kuntoutussuunnitelman ja kuntoutusjakson alussa käytyjen keskustelujen perusteella. Terapioina voidaan toteuttaa fysio-, toiminta- tai puheterapiaa, neuropsykologista kuntoutusta tai psykoterapian lajina perheterapiaa. Tavoitteet terapioille ja muulle toiminnalle määritellään yksilöllisesti.

Päiväkuntoutusta toteutetaan kuntoutuksen tavoitteista ja päätöksestä riippuen yhden tai useamman kerran viikossa, 10–40 kertaa vuodessa. Kuntoutuspäivän pituus on viisi tuntia. Päivään kuuluu ruokailu ja sen yhteydessä lepohetki.

Terapiat ja muu toiminta toteutetaan yksilö- tai ryhmämuotoisena riippuen kuntoutujan henkilökohtaisista tarpeista.

Päiväkuntoutukseen voi hakea henkilö, jolla on toimintakyvyn ja hyvinvoinnin rajoitteita tai selviytymisvaikeuksia usealla eri elämänalueella. Kuntoutuksessa kehitetään itsenäistä selviytymistä ja arkitaitoja kuntoutujan omassa ympäristössä sekä pyritään löytämään myönteinen suhde itseen.

Kuntoutuja saa tarvitsemansa henkilökohtaisen avustamisen päivittäisissä toimissa ja tarvittavan hoidon hoitajiltamme.

Maksusitoumus: Kela, sosiaali- ja terveydenhuolto, vakuutusyhtiöt

Ryhmämuotoinen päiväkuntoutus ja sopeutumisvalmennus

Tarjoamme ryhmämuotoista päiväkuntoutusta aivovamman saaneille henkilöille.

Kuntoutusryhmän tavoitteet muodostuvat sekä jäsenten yksilöllisistä että ryhmän yhdessä työstämistä tavoitteista. Ryhmä voi aloittaa toimintansa, kun siihen on ilmoittautunut ryhmän toiminnan kannalta riittävä määrä kuntoutujia.

Voit tiedustella meiltä toiminnassa tai suunnitteilla olevista ryhmistä. Lisäksi voit tehdä aloitteen uudesta ryhmästä. Ryhmä voi muodostua tietyn vamman ympärille tai se voi saada aiheensa elämäntilanteesta tai erityisestä vaikeudesta. Näin voidaan muodostaa ryhmiä esimerkiksi aivovammaisille, kivusta kärsiville tai esimerkiksi omaa paikkaansa etsiville nuorille aikuisille.

Maksusitoumus
: sosiaali-ja terveydenhuolto, vakuutusyhtiöt, RAY-rahoitus

Tarjoamme päiväkuntoutusta seuraavissa toimipisteissä:

Helsinki

Lahti