Psykoterapia

Vammautuminen merkitsee aina myös psyykkistä sopeutumisprosessia.

Ajan myötä useimmat sopeutuvat vammautumisen aiheuttamiin muutoksiin ja menetyksiin elämässään, mutta toisinaan voi kuitenkin tuntua siltä, että omat selviytymiskeinot eivät riitä. Tällöin ahdistus, pelko ja turvattomuuden tunne voivat sitoa henkisiä voimavaroja.

Vammautuminen voi myös aktivoida aikaisempiin elämänvaiheisiin, kokemuksiin ja kriiseihin liittyviä tunteita, jolloin myös näiden tapahtumien läpikäynti voi tuntua välttämättömältä.

Psykoterapia voi auttaa silloin, jos ihminen kokee, ettei pääse yksin elämässään eteenpäin.

Muoto ja menetelmät

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista toimintaa. Hoito perustuu luottamukselliseen ja ammatilliseen vuorovaikutukseen.

Sen tavoitteena on poistaa tai lievittää psyykkisiä ongelmia ja häiriöitä sekä niihin liittyvää kärsimystä. Näin pyritään tukemaan psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisäämään ihmisen valmiuksia omien ongelmiensa ratkaisemiseen.

Psykoterapia voi auttaa käsittelemään muun muassa elämän yllättäviä tapahtumia, kuten vaikeaa vammautumista, oman terveydentilan vakavaa muutosta tai läheisen ihmisen menetystä. Siitä voi olla apua ahdistuksen ja masennuksen, paniikkihäiriöiden tai sosiaalisten pelkojen sekä ihmissuhteissa ilmenevien ongelmien ja ristiriitojen hoitoon.

Tarjoamme yksilö- ja ryhmäpsykoterapian eri muotoja. Yksilöpsykoterapiassa erityisen tärkeää on luottamuksellinen suhde terapeutin ja asiakkaan välillä. Sen lisäksi ryhmäpsykoterapiassa ryhmän jäsenten keskinäisellä vuorovaikutuksella, tuella ja ymmärryksellä on huomattava vaikutus hoitoon. Ryhmässä korostuu ajatus siitä, ettei kukaan ole yksin vaikeuksiensa kanssa, vaan vaikutamme toimillamme aina myös muihin. Ryhmäpsykoterapiassa pyritään ymmärtämisen avulla oivallukseen, joka voi muuttaa omia käsityksiä omasta itsestä ja toisista.

Tarjoamme yksilöllisen ja ryhmäpsykoterapian seuraavia muotoja:
  • Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia
  • Kriisipsykoterapia
  • Ryhmäanalyyttinen ryhmäpsykoterapia
  • Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia
Maksusitoumus: Kela, terveydenhuolto, vakuutusyhtiöt, itse maksavat

Tarjoamme psykoterapiaa seuraavissa toimipisteissä:

Helsinki

Psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapia
Kriisipsykoterapia
Ryhmäanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

Lahti

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia lapsille, nuorille ja aikuisille