Aikuisneurologinen puheterapia

Vammautumisen tai sairastumisen seurauksena kyky kommunikoida ja viestiä voi heiketä. Myös puhemotoriset toiminnot, äänentuotto ja nieleminen voivat häiriintyä.

Puheterapian tavoitteena on aktivoida heikentyneitä taitoja ja toimintoja, sujuvoittaa jo käytössä olevia vuorovaikutuskeinoja sekä etsiä ja harjoitella uusia kommunikointimenetelmiä.

Kenelle kuntoutus sopii?

Kuntoutus on tarkoitettu pääasiassa nuorille ja aikuisille, joilla ilmenee kuvatun kaltaisia haasteita. Suurin osa puheterapian kuntoutujista on aivovamma- tai aivoverenkiertohäiriökuntoutujia tai selkäydinvaurion saaneita henkilöitä.

Puheterapeuttinen arviointi ja kuntoutus

Puheterapian alkuarvion perusteella määritellään tavoitteet ja terapian sisältö jaksolle. Kuntoutujan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden perusteella kuntoutusjakso voi sisältää seuraavia asioita

 • puheterapeuttinen arviointi
 • aivovammaan liittyvien kommunikaatio- ja vuorovaikutushäiriöiden kuntoutus
 • kielellisten häiriöiden kuntoutus
 • afasiakuntoutus
 • äänihäiriöiden kuntoutus
 • puhemotoristen häiriöiden (dysatria, ataksia) kuntoutus
 • nielemiskuntoutus ja syömisterapia
 • kommunikoinnin apuvälineiden arviointi, kokeilu ja käytön opetus
 • katseohjauskommunikoinnin arviointi ja kuntoutus
 • ryhmäkuntoutus (aivovamma-, aivoverenkiertohäiriö- ja selkäydinvammaryhmmät, polikliiniset ryhmät)
 • omaisten ja lähiympäristön ohjaus

Kuntoutus voidaan toteuttaa laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena tai intensiivisenä avokuntoutusjaksona.

Maksusitoumus: Kela, sosiaali-ja terveydenhuolto, vakuutusyhtiöt

Tarjoamme puheterapiaa seuraavissa toimipaikoissa:

Helsinki

VitalStim™-sähköimpulssiterapia
LSVT™ Parkinson-potilaille
puheterapia aikuisneurologisille asiakkaille
ryhmäpuheterapia