Puhevammaisten tulkkauspalvelu

Jokaisella henkilöllä on oikeus kommunikointiin ja vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Tämä on edellytys sille, että ihminen voi osallistua ja saada osallisuuden kokemuksen yhteiskunnassa. Tulkkauksen tarve voi liittyä esimerkiksi asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen, harrastamiseen tai virkistymiseen. Tulkattavan henkilön tulee pystyä ilmaisemaan omaa tahtoaan tulkkauksen avulla, ja hänellä tulee olla käytössään jokin toimiva kommunikointikeino.

Tulkkauspalveluoikeus ja hakeminen

Tarjoamme puhevammaisille henkiöille tulkkauspalveluja, joita ohjaa lainsäädäntö. Oikeus puhevammaisen tulkkauspalveluun on henkilöllä, jolla on vaikeuksia ilmaista itseään puheen avulla ja/tai ymmärtää puhetta.

Tulkkauspalveluja voivat olla esimerkiksi:

  • epäselvän puheen selventäminen
  • kirjoitetun viestin tulkkaaminen puheeksi
  • puheen tulkkaaminen kirjoitetuksi
  • blisskielisten viestien tulkkaaminen
  • erilaisten graafisten merkkien tulkkaaminen, kuten Pikto- tai PCS-kuvat
  • viittomien käyttö puheen tukena
  • ilmeet, eleet ja kehonkieli
Tulkkauspalveluumme kuuluu välittömästi tulkkaustilanteeseen liittyvä vähäinen kommunikointimateriaalin valmistaminen. Tarvittaessa puhevammainen henkilö voi hakea terveydenhuollosta maksusitoumusta kommunikointimateriaalin tuottamiseen, päivittämiseen tai laajentamiseen.

Tulkkauspalveluoikeutta haetaan Kelalta kirjallisesti. Hakulomakkeita ja ohjeita hakemiseen saa Kelan toimipisteistä ja Kelan verkkosivuilta.

Hakemukseen on liitettävä sosiaali- tai terveydenhuollon asiantuntijan tai muun asiantuntijan lausunto hakijan tulkkauspalvelun tarpeesta ja vamman laadusta sekä muut mahdolliset selvitykset, jotka ovat tarpeen asian ratkaisemiseksi. Puhevammaisella henkilöllä on oikeus saada tulkkauspalvelua vähintään 180 tuntia vuodessa. Puhevammaiselle tulkkauspalvelu on ilmaista.

Lisätietoa tulkkauspalvelusta Kelan internetsivuilta tai Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksesta, p. 020 634 2802.

Tarjoamme puhevammaisten tulkkauspalveluita

Validia Kuntoutus Lahdessa