Sosiaalityö

Sosiaalityön tavoitteena on tukea asiakasta muuttuneissa elämäntilanteissa. Työssä huomioimme aina asiakkaan kokonaistilanteen, joka voi kattaa henkilökohtaisten palveluiden lisäksi muun muassa työelämän, opiskelun ja perhesuhteet.

Neuvomme ja ohjaamme erilaisissa sosiaaliturvaan, lääkinnälliseen kuntoutukseen ja terveydenhuoltoon sekä sosiaalipalveluihin ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvissä asioissa. Voimme tarvittaessa avustaa esimerkiksi hakemusten laatimisessa sekä liitteiden hankkimisessa.

Verkostotyötä ja vertaiskuntoutusta

Teemme yhteistyötä viranomaistahojen kanssa erilaisten asioiden käynnistämisessä ja eteenpäin saattamisessa. Tämä on tärkeää asiakkaan yksilöllisen tilanteen selkeyttämiseksi ja verkoston vahvistamiseksi.

Järjestäessämme vammaispalveluita voimme etsiä palvelevia tahoja ja järjestää yhteiset tapaamiset yhteyshenkilöiden kanssa. Vastaavasti voimme koordinoida toimintaa vakuutussektorin, työterveydenhuollon, työeläkelaitosten ja Kelan kanssa. Ammatillisessa kuntoutuksessa autamme tarvittaessa terveys- ja kuntoutuspalveluihin liittyvissä kysymyksissä ja ohjaamme kuntoutusprosessin käytännöissä.

Osana sosiaalityön yksikköä tarjoamme myös vertaiskuntoutusta selkäydinvamman saaneille henkilöille.

Maksusitoumuksella: Terveydenhuolto, vakuutusyhtiöt, vammaispalvelut, TE-keskukset tai omalla kustannuksella

Tarjoamme sosiaalityötä

Validia Kuntoutus Helsingissä