Spastisuuden ja kivun hoito

Spastisuus tarkoittaa sairauden aiheuttamaa lihasjäykkyyden lisääntymistä, joka voi rajoittaa esimerkiksi raajan käyttöä. Spastisuutta voivat aiheuttaa esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt, aivo- ja selkäydinvammat, MS-tauti, Parkinsonin tauti ja CP-vamma.

Kartoitamme kivun ja spastisuuden hoito- ja kuntoutusmahdollisuuksia sekä asiakkaan selviytymiskeinoja kokonaisvaltaisesti.

Hoidon tavoitteena on asiakkaan toiminta- ja liikkumiskyvyn sekä elämänlaadun parantuminen.

Muoto ja menetelmät

Spastisuuden ja kivun hoito edellyttää monialaista lähestymistapaa ja moniammatillista yhteistyötä.

Raajan paikallista spastisuutta hoidamme esimerkiksi kohdistetulla botuliinitoksiinihoidolla. Hoito ei aiheuta pysyviä vaikutuksia, vaan sen tehoa arvioidaan edellisen hoidon vasteen perusteella, ja toimiessaan sitä suositellaan uusittavaksi.

Kivun ja spastisuuden hoito- ja kuntoutusmenetelmiämme ovat esimerkiksi:

  • EMG-ohjatusti toteutettava botuliinitoksiinihoito
  • akupunktio
  • taktiilistimulaatio
  • sähköstimulaatio
  • asento-, liike- ja lastahoidot
  • erilaiset rentoutusmenetelmät
Maksusitoumus: sosiaali- ja terveydenhuolto, vakuutusyhtiöt, itse maksaen

Tarjoamme spastisuuden ja kivun hoitoa

Validia Kuntoutus Helsingissä