Toimintaterapia

Ihmisen toiminta on keskeinen terveyteen, hyvinvointiin, kehitykseen ja muutokseen vaikuttava voima. Tämä on toimintaterapian kantava ajatus.

Toimintaterapiassa etsitään ratkaisuja arkielämän haasteisiin. Kehitämme taitoja ja valmiuksia, joilla edistetään itsenäisyyttä omassa arjessa ja toiminnassa. Näin tuetaan selviytymistä vamman tai sairauden aiheuttamassa muuttuneessa elämäntilanteessa.

Lasten kohdalla erityisenä tavoitteena on tukea lapsen ikätason mukaista toimintaa, kasvua ja kehitystä sekä lisätä ilon ja onnistumisen kokemuksia.

Muoto ja menetelmät

Terapiamenetelmät valitaan kuntoutujan yksilöllisten tavoitteiden, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Keskeisiä menetelmiä ovat muun muassa arjen toimintojen harjoittelu, motoristen, kognitiivisten ja/tai psyykkisten taitojen harjoittelu sekä yläraajaterapia.

Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi itsestä huolehtimiseen, asioimiseen, kotona ja/tai työssä selviytymiseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun, vapaa-aikaan ja lepoon.

Terapia perustuu toimintaterapeutin, kuntoutujan ja tämän lähiympäristön väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. Ohjaamme myös läheisiä, omaisia ja muita terapeutteja, joille välitämme tietoa kuntoutujan toimintakyvystä, mahdollisuuksista ja tarpeista. Näin voimme konkreettisesti ohjata esimerkiksi kuntoutujan henkilökohtaista avustajaa ja parantaa yhteistyön sujuvuutta.

Tarvittaessa teemme apuvälinearvion ja ohjaamme apuvälineiden käytössä. Voimme arvioida myös asuntoon tehtävien muutostöiden tarvetta. Terapiaa voidaan toteuttaa myös kotikäynteinä, jolloin pystytään huomioimaan kuntoutujan oman elinympäristön tarpeet.

Toimintaterapeuttimme hallitsevat toimipisteestä riippuen muun muassa seuraavia terapiamuotoja ja menetelmiä:

  • Bobath-konseptin mukainen terapia
  • sanaton ohjaus tunnon avulla
  • TaktiiliStimulaatio
  • ortoosit, lastat
  • apuvälinepalvelut (esimerkiksi ympäristönhallintalaitteiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus)


Maksusitoumus: Kela, terveydenhuolto tai vakuutusyhtiöt

Tarjoamme toimintaterapiaa seuraavissa toimipisteissä:

Helsinki

Järvenpää

Lahti

Pori

Tampere

Turku