Näin haet kuntoutukseen

Järjestämme monipuolista kuntoutusta, sopeutumisvalmennusta ja kuntoutusjaksoja, joihin voit hakeutua joko Kelan kautta, terveydenhuollon tai vakuutusyhtiön kustantamana tai itse maksaen.

Huomaathan hakuajat

Useille Validia Kuntoutus Lahden kursseille on esivalinta. Hakemukset lähetetään Validia  Kuntoutus Lahteen, jossa esivalinta tehdään. Lopullisen päätöksen kurssille pääsystä tekee Kela. Jos kurssille haetaan suoraan Kelan kautta, tästä mainitaan erikseen kurssin nimen yhteydessä.

Hakuaika kurssille päättyy noin kaksi kuukautta ennen kurssin alkua. Varaathan ennen tätä riittävästi aikaa esimerkiksi tarvittavien dokumenttien, kuten lääkärintodistuksen, hankkimiseen.

Kuntoutussuunnitelman laatiminen

Nämä asiat tulee huomioida, kun laaditte kuntoutussuunnitelmaa yhdessä hoitavan tahon kanssa. Katso tästä kuntoutujan muistilista.

Sosiaali-ja terveydenhuollon kustantama kuntoutus

Terveydenhuollon kustantama kuntoutus edellyttää lääkärin laatimaa lähetettä ja terveydenhuollon antamaa maksusitoumusta. Lähetteen ja maksusitoumuksen ohella asiakirjoihin liitetään viimeisimmät kuntoutujan terveydentilaa ja kuntoutusta koskevat tiedot, kuten sairauskertomukset ja terapeuttien lausunnot.

Myös palveluseteli on yksi kuntien käytettävissä olevista palveluiden järjestämistavoista. Kunnat hyväksyvät ne yksityiset palvelujen tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä.

Kelan maksama kuntoutus

Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen haettaessa täytetään kuntoutushakemus KU132. Tähän liitetään terveydenhuollossa laadittu B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys, josta selviää kuntoutuksen perusteena oleva sairaus, vika, vamma tai toimintakyky sekä suositeltu kuntoutus, sen perustelut ja tavoitteet. Myös omaisen tai muun läheisen osallistumisen tarpeellisuus tulee perustella.

Kelan vaativaan kuntoutukseen haettaessa täytetään kuntoutushakemus KU104. Tähän liitetään julkisessa terveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma KU207, josta selviää asianmukaisesti määritelty sairaus tai vamma ja toimintakyky sekä lääkärin suosittelema kuntoutus perusteluineen. Myös omaisen tai muun läheisen osallistumisen tarpeellisuus tulee perustella. Kuntoutussuunnitelman sijaan voit liittää mukaan lääkärin kirjoittaman B-lausunnon, jos kuntoutussuunnitelmasi on kirjattu siihen.

Hakemus liitteineen toimitetaan Kelan toimistoon tai esivalinnan sisältävissä kursseissa Validia Kuntoutus Lahteen. Saat hakemukseesi kirjallisen päätöksen, ja Kela tiedottaa myönteisestä kuntoutuspäätöksestä myös kuntoutuskeskusta. Kuntoutusjakson lähestyessä saat meiltä kutsun ja tietoa kuntoutuskeskuksesta.

Kelan kuntoutus on kuntoutujalle maksutonta, ja Kela vastaa myös kuntoutujan etuuksista kuten kuntoutusrahasta, matkakorvauksista ja vammaisetuisuuksista. Lisätietoa etuuksista sekä etuuskohtaiset palvelunumerot löydät Kelan verkkosivuilta.

Vakuutusyhtiön kustantama kuntoutus

Vakuutusyhtiön kustantama kuntoutus edellyttää suositusta kuntoutusjaksolle (esimerkiksi lääkärin kirjoittama E-lausunto) sekä vakuutusyhtiön myöntämää maksusitoumusta. Asiakirjoihin toivotaan liitettävän myös viimeisimmät kuntoutujan terveydentilaa ja kuntoutusta koskevat tiedot, kuten sairauskertomukset ja terapeuttien lausunnot.

Muun tahon rahoittama kuntoutus

Tiedotamme yhdistysten ja järjestöjen järjestämistä kuntoutuksista erikseen. Voit tiedustella lisätietoa ja ohjeistusta kuntoutusta järjestävältä taholta.
Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamalla sopeutumisvalmennuskurssilla kuntoutuja on oikeutettu hakemaan matkakustannuksia Kelasta. Tätä varten tarvitaan lääkärin lausunto.

Yhteydenotot ja asiakirjojen lähettäminen:

Validia Kuntoutus Helsinki

Asiakassihteeri
PL 103
00251 Helsinki

asiakassihteeri.helsinki@validia.fi

p. 09 7770 7358
puhelinajat ma-to 10–12

Validia Kuntoutus Lahti

Kuntoutussihteeri

Launeenkatu 10
15100 Lahti

kuntoutus.lahti@validia.fi

p. 03 812 8207
puhelinajat arkisin 9–15