Muistilista

Muista kertoa näistä asioista, kun laaditte hoitavalla taholla kuntoutussuunnitelmaa.

1. Kuvaile sairauden tai vamman aiheuttama haitta

Millaisia haittoja ja rajoitteita tai avustamisen tarvetta sairaus tai vamma aiheuttaa terveydentilaasi, toimintakykyysi ja päivittäiseen selviytymiseesi? 

Kerro myös näkymättömistä oireista, kuten käyttäytymisen, tunne-elämän, kommunikaation, ymmärtämisen ja hahmottamisen vaikeuksista.

2. Perustele tehostetun, erityisasiantuntemukseen ja erityisosaamiseen perustuvan laitoskuntoutuksen tarve

Mieti, millaisia konkreettisia ja realistisia yksilöllisiä tavoitteita sinulla on. Tavoitteet kannattaa asettaa sellaisiksi, että ne voidaan saavuttaa laitoskuntoutuksessa.

Esimerkiksi: 
EI NÄIN: Todetaan, että kuntoutusta tarvitaan työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi
VAAN NÄIN: Eritellään, millä tavoin kuntoutus parantaa kotielämässä selviytymistä, liikkumista, itsestä huolehtimista, ihmissuhteita, osallistumista ja elämänlaatua. Lisäksi kirjataan, miksi avoterapian toimenpiteet eivät ole riittäviä.

3. Ehdota kuntoutusmuotoa, jota juuri nyt tarvitset

Miettikää yhdessä, sopiiko sinulle juuri nyt:
  • yksilöllinen laitoskuntoutusjakso, yleinen tai neurologinen palvelulinja
  • kuntoutus- tai sopeutumisvalmennuskurssi (mikä kurssi?)
  • yksilöllinen päiväkuntoutus
  • yksilölliset ja ryhmämuotoiset terapiat
  • perhe- tai parimuotoinen kurssi (perustele myös, miksi)
Validia Kuntoutuksen tarjoamat kuntoutuspalvelut löydät ikäryhmittäin täältä:

4. Perustele tarpeet toistuvalle kuntoutukselle

Muista, että vaikka vertaistuesta on apua, ei se yksistään riitä perusteluksi kuntoutukseen pääsemiseen.
  • Toimintakyvyssäsi on tapahtunut muutos tai se heikkenee ilman kuntoutusta.
  • Elämäntilanteessasi on myös vammautumisen, lapsen syntymän, parisuhteen, vamman etenemisen tai ikääntymisen myötä tapahtunut muutoksia.
  • Elämässä on käynnissä siirtymävaihe päiväkotiin, kouluun, opiskelemaan, työelämään, itsenäiseen asumiseen tai eläkkeelle.
  • Vuorovaikutus on uhattuna joko työttömyyden, avioeron, paikkakunnan vaihdoksen tai jonkin muun syrjäytymistä aiheuttavan tekijän vuoksi tai sinulla on alakuloisuutta tai mielenterveyden vaikeuksia.
  • Omaan identiteettiin liittyvät muutokset ovat ajankohtaisia tai osallistuminen elämään ikäisten lailla ja sukupuoliroolien mukaisesti on uhattuna. Tämä sisältää roolit lapsena, naisena, miehenä, omaishoitajana, puolisona tai vanhempana.

5. Hanki B-lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma

Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakeva kuntoutuja tarvitsee B-lääkärinlausunnon, jossa määritellään kuntoutustarve. 

Vaikeasti vammainen henkilö tarvitsee kuntoutukseen hakeutuessaan vähintään yhdeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi hoitavan tahon laatiman kuntoutussuunnitelman.

Kysy lisää:

Validia Kuntoutus Helsinki

Asiakassihteeri
PL 103
00251 Helsinki 

asiakassihteeri.helsinki@validia.fi

p. 09 7770 7358
puhelinajat ma-to 10–12

Validia Kuntoutus Lahti

Kuntoutussihteeri
Launeenkatu 10
15100 Lahti

kuntoutus.lahti@validia.fi

p. 03 812 8207
puhelinajat arkisin 9–15