Ikäihmiset

Järjestämme monipuolista ryhmämuotoista kuntoutusta ikääntyville ihmisille. Omaishoitajille järjestämme kursseja, joille voi osallistua yksin tai yhdessä omaishoidettavan kanssa.

Kuntoutuksen aikana pyrimme löytämään keinoja, joilla voidaan tukea omaa hyvinvointia ja helpottaa kotona asumista. Ryhmämuotoinen kuntoutus tarjoaa vertaistukea toisilta vastaavassa elämäntilanteessa olevilta.

Kuntoutusta omaishoitajille

Tarjoamme Kelan järjestämiä ja rahoittamia alueellisia kuntoutuskursseja TAYS-alueen kunnissa omaishoitajina toimiville henkilöille, joilla on jokin sairaus ja/tai mahdollisia uupumisoireita. Omaishoitajat voivat olla eri ikäisiä ja työelämässä tai sen ulkopuolella.

Tavoitteena on tarjota omaishoitajille erilaisin keinoin voimavaroja kotielämään. Kuntoutusjakson aikana tuetaan kokonaisvaltaisesti yksilöllisten ratkaisujen löytymistä haasteellisiin tilanteisiin.

Kuntoutus järjestetään
Validia Kuntoutus Lahdessa