Kuntoutus lapsille ja perheille

Kuntoutuksessa lapsi oppii huolehtimaan terveydestään ja saa tietoa sairauden tai vamman kanssa elämisestä. Ryhmätilanteet opettavat lasta toimimaan tasavertaisesti toisten kanssa. Lisäksi kuntoutus tukee lapsen ja vanhempien välistä vuorovaikutusta sekä lapsen suhdetta sisaruksiinsa.

Järjestämme lapsille ja perheille sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista kuntoutusta.

Tietoa ja tukea

Perhekurssille osallistuvat lapsen kanssa hänen vanhempansa ja sisaruksensa. Vanhemmat saavat tietoa sairaudesta ja lapsen kuntoutumista tukevista keinoista, jotka auttavat ja helpottavat arkea. Lisäksi vanhempia tuetaan ja rohkaistaan kasvattajina.

Kurssilla koko perhe saa tietoa ja vertaistukea. Kokemuksia jaetaan myös toisten perheiden kanssa. Yhdessä etsitään myönteisiä ja käytännönläheisiä tapoja tukea lasta ja kannustaa häntä eteenpäin ensimmäisissä itsenäistymisen askelissaan.

Kurssin ohjelma on suunniteltu siten, että vaikeasti vammaisetkin lapset pystyvät osallistumaan niihin yhdessä perheenjäsentensä kanssa. Ohjelma sisältää esimerkiksi perheliikuntaa, luovaa toimintaa tai ohjausta yhteisiin harrastuksiin. Lisäksi ratkomme yhdessä kommunikaatioon, liikkumiseen, itsestä huolehtimiseen tai muuhun arjessa selviytymiseen liittyviä haasteita.

Kuntoutus järjestetään
Validia Kuntoutus Lahdessa


validia_oravalanperhe_72ppi_3.jpg : 247 kB

Kuntoutus tuo perheelle helpotusta arkeen

Oravalan perhe:
"On liikuttu, mutta myös hengähdetty. Vertaistuki oli alussa korvaamatonta".