Vaikeavammaisen lapsen yksilöllinen kuntoutus

Järjestämme lapsille yksilöllistä kuntoutusta Kelan vaativan ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen lasten ja nuorten yleis- ja neurologisen palvelulinjan mukaisesti. Tarjoamme yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa kuntoutusta myös vakuutusyhtiön maksusitoumuksella ja itse maksaville asiakkaille.

Kuntoutus on tarkoitettu alle 18-vuotiaalle lapselle, joka tarvitsee tehostettua yksilökuntoutusta neurologisen, neuropsykiatrisen, kehityksellisen tai muun sairauden tai vamman vuoksi. Edellytyksenä on, että toimintakykyä voidaan turvata tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Toimimme moniammatillisesti, jolloin kuntoutus on monen erityisosaajan kuten esimerkiksi lääkärin, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, psykologin ja sosiaalityöntekijän yhteistyötä.

Tavoitteena tukea lapsen kehitystä

Yksilökuntoutuksen tavoitteena on tukea lasta ja hänen perhettään löytämään voimavarat ja valmiudet mahdollisimman täysipainoiseen arkeen. Lapsella on mahdollisuus ikänsä mukaiseen toimintaan, johon kuuluvat kaverisuhteet ja harrastukset. Lisäksi hän saa innostusta ja rohkeutta toimia oman elämänsä tavoitteiden asettamiseksi ja niiden saavuttamiseksi.

Kuntoutusjakson aikana paneudutaan kasvuun ja kehitykseen liittyvien muutosvaiheiden tukemiseen. Kuntoutus tukee vanhemmuutta, perheen vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä.

Moniammatillisen yksilökuntoutuksen sisältö suunnitellaan yhdessä kuntoutujan kanssa niin, että se vastaa tämän omia kuntoutustarpeita. Kuntoutusjaksolle asetetaan konkreettiset yksilölliset tavoitteet lapsen ja perheen kanssa.

Kuntoutuksen toteuttaa moniammatillinen työryhmä

Moniammatilliseen työryhmään kuuluvat kuntoutuksen ammattihenkilöt, joilla on koulutusta ja erityisosaamista vaikeasti vammaisten henkilöiden kuntoutuksesta. Lisäksi henkilöstöllä on kokemusta kuntoutujan tavoitteiden ja tarpeiden sekä vamman tai sairauden aiheuttamien toimintarajoitteiden kannalta keskeisiltä ammattialoilta.

Työryhmän jäseninä toimivat erikoislääkäri, neuropsykologi, psykologi, puheterapeutti, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, sosionomi (AMK) ja toimintaterapeutti. Lisäksi jaksolla työskentelevät erityistyöntekijöinä erityisopettaja, ravitsemusterapeutti ja IT-ohjaaja. Kuntoutuksen toteutukseen osallistuvat myös muun muassa liikunnanohjaaja ja vapaa-ajan ohjaaja.

Yhteydenotot ja asiakirjojen lähettäminen:

Validia Kuntoutus Lahti

Kuntoutussihteeri
Launeenkatu 10
15100 Lahti

kuntoutus.lahti@validia.fi

p. 03 812 8207
puhelinajat arkisin 9–15