Vaikeavammaisen nuoren yksilöllinen kuntoutus

Järjestämme Validia Kuntoutus Helsingissä ja Lahdessa moniammatillista laitosmuotoista kuntoutusta nuorille aikuisille, joilla on tapaturman tai sairauden aiheuttama selkäydin- tai aivovaurio tai muu neurologinen tai harvinainen sairaus.

Validia Kuntoutus Lahdessa tarjoamme lisäksi moniammatillista yksilöllistä kuntoutusta Kelan vaativan ja harkinnanvaraisen kuntoutuksen lasten ja nuorten yleis- ja neurologisen palvelulinjan mukaisesti.

Tarjoamme yksilölliseen tarpeeseen perustuvaa kuntoutusta myös vakuutusyhtiön maksusitoumuksella ja itse maksaville asiakkaille.

Kuntoutus on tarkoitettu nuorelle, joka tarvitsee tehostettua yksilökuntoutusta neurologisen, neuropsykiatrisen, kehityksellisen tai muun sairauden tai vamman vuoksi. Edellytyksenä on, että toimintakykyä voidaan ylläpitää tai parantaa suunnitellulla kuntoutuksella.

Toimimme moniammatillisesti, jolloin kuntoutus on monen erityisosaajan kuten esimerkiksi lääkärin, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, psykologin ja sosiaalityöntekijän yhteistyötä.

Tavoitteena tukea nuoren kehitystä

Yksilökuntoutuksen tavoitteena on tukea nuorta ja hänen perhettään löytämään voimavaroja ja valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen arkeen. Nuorella on mahdollisuus ikänsä mukaiseen toimintaan, johon kuuluvat kaverisuhteet ja harrastukset. Lisäksi hän saa innostusta ja rohkeutta toimia oman elämänsä tavoitteiden asettamiseksi ja niiden saavuttamiseksi.

Henkilöstömme suunnittelee yksilökuntoutuksen sisällön yhdessä kuntoutujan kanssa niin, että se vastaa kuntoutujan omia kuntoutustarpeita. Kuntoutusjaksolle asetetaan konkreettiset yksilölliset tavoitteet nuoren ja perheen kanssa.

Kuntoutuksen toteuttaa moniammatillinen työryhmä

Moniammatillisen työryhmän ammattihenkilöillä on koulutusta ja erityisosaamista vaikeasti vammaisten henkilöiden kuntoutuksesta. Lisäksi henkilöstöllä on kokemusta kuntoutujan tavoitteiden ja tarpeiden sekä vamman tai sairauden aiheuttamien toimintarajoitteiden kannalta keskeisiltä ammattialoilta.

Työryhmän jäseninä toimivat yksilöllisen kuntoutujan tarpeen mukaisesti muun muassa erikoislääkäri, sairaanhoitaja, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, puheterapeutti, psykologi ja sosiaalityöntekijä.

Kuntoutuksen toteutukseen voivat lisäksi osallistua erityistyöntekijöinä esimerkiksi erityisopettaja, ravitsemusterapeutti ja IT-ohjaaja. Kuntoutumista tukevaa toimintaa järjestävät esimerkiksi liikunnanohjaaja ja vapaa-ajan ohjaaja.

Yhteydenotot ja asiakirjojen lähettäminen:

Validia Kuntoutus Helsinki

Asiakassihteeri
PL 103
00251 Helsinki 

asiakassihteeri.helsinki@validia.fi

p. 09 7770 7358
puhelinajat ma - to 10–12

Validia Kuntoutus Lahti

Kuntoutussihteeri

Launeenkatu 10
15100 Lahti

kuntoutus.lahti@validia.fi

p. 03 812 8207
puhelinajat arkisin 9–15