Supported Conversation for Adults with Aphasia -koulutus (SCA) 13.-15.6.2018

13.6.2018 - 15.6.2018

Toronton Afasia Instituutissa kehitetyn tuetun keskustelun menetelmän (SCA™) tarkoituksena on tukea afaattisen henkilön osallistumista keskusteluun. Menetelmän ydinajatuksena on tuoda esille ja tunnustaa kyvykkyys henkilöillä, joilla on kommunikaatiossa haasteita (esim. afasia). Menetelmä varmentaa myös tarkan tietojen, mielipiteiden ja tunteiden vaihdon / viestinnän. Koulutus pidetään Helsingissä Validia Kuntoutuksessa.

Ensimmäistä kertaa tuetun keskustelun (SCA™) menetelmäkoulutus järjestetään Pohjoismaissa tavoitteena tutustuttaa pohjoismaisia puheterapeutteja menetelmään. Koulutuksen jälkeen puheterapeutti saa osallistumistodistuksen sekä luvan pitää ”Perehdytys SCA™:han” -koulutusta moniammatillisille terveydenhuollon ammattiryhmille. Kouluttajat tulevat Afasia Instituutista Torontosta.

Lisätietoja koulutuksesta sekä menetelmävideoita: http://www.puheterapeuttiliitto.fi/sitenews/view/-/nid/500/ngid/7/

Takaisin listaukseen